Tradycje Firmy sięgają roku 1936, w którym czeladnik kominiarski Stefan Dąbrowski, po dwunastu latach pracy od momentu wyzwolenia na czeladnika, uzyskał prawo do samodzielnego wykonywania rzemiosła i otrzymał do obsługi zwalniajacy się okręg kominiarski w Bydgoszczy.

Po trzech kolejnych latach, po złożeniu egzaminu mistrzowskiego w czerwcu 1939 roku, firma kontynuowała działalność pod nazwą "Stefan Dąbrowski Okręgowy Mistrz Kominiarski" i pod tę nazwę, z wyjątkiem okresu okupacji niemieckiej, działała do roku 1985. W 1961 roku, w firmie ojca rozpoczął naukę zawodu syn Marian, a pod koniec roku 1979, w jakiś czas po ukończeniu studiów i pracy w budownictwie - syn Piotr.W kwietniu 1985 roku, do zezwolenia na wykonywanie rzemiosła, wydanego na nazwisko Stefan Dąbrowski, uprawniającego do prowadzenia działalności rzemieślniczej w zakresie kominiarstwa, dopisani zostali, jako wspólnicy, synowie Stefana: Marian i Piotr Dąbrowscy. Utworzenie spółki z prowadzącym działalność rzemiślniczą w rzemiośle kominiarskim było w owym czasie jedyną drogą do zatrzymania okręgu i uzyskania zezwolenia na dalsze samodzielne prowadzenie działalności przez wspólników po przejęciu Seniora na zasłużoną emeryturę. Firma, jako trzyosobowa spółka pod nazwą "Zakład Kominiarski Stefan, Marian i Piotr Dąbrowscy", działała do 29 grudnia 1986 roku tj. do dnia, w którym przekształciła się w dwuosobową spółkę cywilną pod nazwą "Zakład Kominiarski Marian i Piotr Dabrowscy s.c.".

Z końcem września 2006 roku do spółki przystąpił Tomasz Opłat, a Piotr Dąbrowski przeszedł na emeryturę. Z tego też powodu, z dniem 30 września 2006 roku, firma zmieniła nazwę na: "Zakład Kominiarski Marian Dąbrowski i Tomasz Opłat s.c.".