Czyszczenie przewodów kominowych
Prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
Konsultacje branżowe w fazie projektu technicznego budynku
Dokonywanie odbiorów przewodów kominowych w stanie surowym i gotowym, w budynkach nowo budowanych, przebudowywanych oraz po kapitalnym remoncie
Wykonywanie opinii - ekspertyz
Badanie przewodów kominowych kamerą inspekcyjną
Wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych i przyłączonych do nich urządzeń
Mechaniczne usuwanie sadzy szklistej z przewodów kominowych