ZłOTY MEDAL im. Jana Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego